Çevre Politikamız

Anasayfa Çevre Politikamız

Side Alegria Hotel & Spa ailesi olarak eşsiz bir tatilin sözünü verirken doğaya olan sorumluluğumuzu unutmamaktayız. Kalite anlayışımızın temel taşlarından olan çevre duyarlılığı için çalışmalarımızı her gün daha mükemmele ulaştırmak hedefindeyiz. İnsana saygının çevreye saygıyla başladığına inanan yönetim anlayışımızda; kendimizden başlayarak tüm çalışanlarımıza, misafirlerimize ve bölge turizmine bu bilinci oluşturmak, sürekliliği sağlamak ve kendimizi güncel tutarak bu süreci hep birlikte başarmak yegane dileğimizdir.
Bu amaçla;

 • Sürdürülebilir turizmin ancak sürdürülebilir bir çevre ile olacağı inancına sahip olup faaliyetlerimizi bu inançla gerçekleştirmek,
 • Faaliyetlerimiz sırasında güncel ve etkin teknolojiyi kullanmak,
 • Sürdürülebilir turizm ve çevre için yapmış olduğumuz çalışmaları; çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve yerel halk ile paylaşarak bilgi ve bilinç oluşturmak,
 • Eğitimlerin önemini bilerek çevresel duyarlılık konusunda gerekli bilinçlendirme çalışmalarını yapmak, Yerel idareler ve dernekler ile işbirliği halinde olup eğitim çalışmalarına katkı sağlamak.
 • Çevre kirliliğini önlemek amacı ile kirletici kaynakların kullanımını en aza indirerek temiz kaynak kullanımına yönelmek,
 • Satın-alma sürecinde daha az atık çıkaran ürünleri tercih edecek olup, mümkün olmayan noktalarda geri dönüşümü olan ürünleri kullanmak,
 • Bölge biyolojik çeşitliliğinin korunması ve tanıtılması için çalışmalar yapmak,
 • Doğal kaynakların korunması için tasarruf konusunda efektif çözümleri sürekli uygulamak,
 • Ürün ikameleri yaparak atık oluşumunu en aza indirmek, mümkünse atık oluşturmamak ve bu uygulamayı tesis genelinde gerçekleştirmek,
 • Basılı ve görsel materyaller kullanarak etkin çevresel çalışmalar yapmak,
 • Kimyasal kullanımını en aza indirmek, kimyasal kullanımı gerektiren alanlarda ise biyolojik yapıya zarar vermeyecek ürünler kullanmak,
 • Çevremizde bulunan tatlı ve tuzlu su kaynaklarımızı korumak, kirletici faaliyetlerden kaçmak,
 • Gördüğümüz uygunsuzluklarda gerekli uyarıları yapmak ve uygunsuzlukların düzeltilmesini sağlamak,
Başlıca benimsediğimiz maddeler olup gelişen ve değişen dünyada gereken güncellemeleri yaparak daha yaşanabilir bir dünya için çalışacağız.
Tablo Devamı
SİDE ALEGRIA HOTEL&SPA ÇEVRE YÖNETİM PLANI
Çevre Politikası Çevre Amacı Çevre Hedefi Çevre Boyutu Faaliyet Gerçekleşme Süresi Sorumlu Kaynaklar Açıklama
Güncel ve etkin teknoloji kullanımı Gelişen teknoloji ile birlikte çevreye zararlı ve doğal kaynakların kullanımı sürecinde daha fazla olumsuz etkisi olan teknolojilerin yerine mantıklı çerçevede yeni ürünler kullanmak. Tesisin elektrik tüketiminde yeni uygulamaları tercih etmek Akkor ve tasarruflu ampul kullanılan bölümlerde led aydınlatma kullanımına geçmek elektrik tüketimini azaltması düşünülmektedir. Tesisin tamamına yakınında led aydınlatma uygulaması yapılacaktır. 2016 yılı sonuna kadar  Teknik Müdür, Satınalma 2016 yılı bütçesi Tesisin personel koridoru ,genel wclerinde ve genel alanlarda  led aydınlatma sistemine geçilmiştir.
Tesisin elektrik tüketimini en aza indirmek Led aydınlatmalar kullanılarak elektrik tasarruf yapılması planlanmaktadır. Havuz iç aydınlatmaları LED aydınlatma sistemi ile değiştirilecektir. 2016 yılı sonuna kadar satın alma,teknik müdür 2016 yılı bütçesi Havuz aydınlatmalarında tamamen LED aydınlatma sistemine geçilmiştir.
odalarda elektrik tüketimini azaltmak Odalarda misafir odadan çıktıkan sonra elektrik sisteminin devreden çıkarılması planlanmaktadır. Odalarda enerji saver kullanımına geçilecektir. 2015 sonuna kadar genel müdür, Satın alma,Teknik müdür 2015 yılı bütçesi Tesiste bütün odalarda enerji saver kullanımına geçilmiştir.
sıcak su üretiminde eşanjör kullanılması. sıcak su üretiminde eşanjör kullanılması ile enerji tasarrufu sağlacaktır.  Sıcak su üretiminde eşanjör cihazı kullanımına geçilecektir. 2016 yılı sonuna kadar Yönetim,Teknik 2016 yılı bütçesi Tesiste eşanjör cihazı kullanılmaktadır.
Otel genelinde elektrik tüketiminin azaltılması ve kontrolün merkezden sağlanması Genel mekan Klimalarda vrf sistemine geçilerek blok blok ısıtma,soğutma yapılabilmesi düşünülmektedir. Genel mekan Klimalarda vrf sistemine geçilerek blok blok ısıtma,soğutma yapılabilabilecek ve tek kontrol panelinden kuman edilecektir. 2017 yılı sonuna kadar genel müdür,satın alma,teknik müdür 2017 yılı bütçesi Genel mekan Klimalarda vrf sistemine geçilerek blok blok ısıtma,soğutma yapılabilabilecek ve tek kontrol panelinden kuman edilecektir.
Minibarlarda elektrik tüketimini en aza indirmek için minibarlar A sınıfı ile değiştirilecektir. Elektrik tasarrufu amaçlanmaktadır. Tesis genelinde A sınıfı minibar kullanımına geçilecektir. 2019 yılı sonuna kadar satın alma 2019 yılı bütçesi Tesis genelinde A sınıfı minibar kullanımına geçilecektir.
Sürdürülebilir turizm ve çevre için yapmış olduğumuz çalışmaları; çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve yerel halk ile paylaşarak bilgi ve bilinç oluşturmak, otelde misafir ve çalışanların bilinçlendirilmesinin sağlanması Su,elektrik ve kimyasal tüketimini en aza indirmek Odalarda kullanılan havlu ve çarşafların 3gün de bir yıkanması enerji tasarrufu sağlayacaktır. odalara çarşaf ve havlu değişim kartları konumlandırılacaktır. 2017 yılı sonuna kadar Genel Müdür, Teknik Müdür, Satınalma Müdürü, 2017 yılı bütçesi tesisin bütün odalarına çarşaf ve havlu değişim kartları konumlandırılmıştır.
çevre anketi oluşturarak misafirlerin çevrsel konularda görüşlerinin alınmasının sağlanması çevresel konularda eksik veya hatalı giden kısımların düzeltilmesi amaçlanmaktadır. odalara çevre anketi konumlandırılacaktır. 2018 yılı sonuna kadar yönetim,H.K 2018 yılı bütçesi Tesisin tüm odalarına çevre anketi konumlandırılmıştır.
misafirlere bölgeyle ilgili bilgilendirme yapılması Misafirlere çevre kitapçığı ve info tv ile bilgilendirme amaçlanmaktadır. İnfo tv ve çevre kitapçıkları yapılacaktır. 2018 yılı sonuna kadar yönetim 201 yılı bütçesi info tv ve çevre kitapçıkları kullanılmaya başlanılmıştır.
Çevre panosu oluşturarak misafirlerin ve personelin bilinçlendirilmesi Güncel bilgi ve görseller ile insanların bilinçlendirlmesine yardımcı olmak Tesisin misafir ve personel alanına çevre panosu konumlandırılacaktır. 2018 yılı sonuna kadar satınalma,bilgi işlem 2018 yılı bütçesi tesisin lobi ve personel alanına çevre  panosu aynı zamanda personelin hazırlık yaptığı alanlara tasarruf görselleri konumlandırılmıştır.
Odalarda misafirlerin tasarruf ve ayrışım konularında bilinçlendirmesi Görsel ve stickerler ile misafirlere yardımcı olmak Odalara atık ayrışım stickerleri ve tasarruf stickerleri asılacaktır. 2017 yılı sonuna kadar satınalma,kalite,hk 2017 yılı bütçesi Odalara misafirlerin bilinçlendirlmesi amacıyla stickerler asılmıştır.
Eğitimlerin önemini bilerek çevresel duyarlılık konusunda gerekli bilinçlendirme çalışmalarını yapmak, Yerel idareler ve dernekler ile işbirliği halinde olup eğitim çalışmalarına katkı sağlamak. Eğitimlerin önemini bilerek çevresel duyarlılık konusunda gerekli bilinçlendirme çalışmalarını yapmak Personele ve departman amirlerine çevresel konularda bilinçlendirme çalışmaları yapılması Personelin çevresel konularda daha dikkatli ve bilinçli olmaları sağlanmış olacaktır. Tesiste düzenli olarak çevre eğitimleri verilmesi yapılacaktır. Düzenli olarak verilmektedir. insan kaynakları, Çevre mühendisi tesis personeline sürekli olarak çevre bilinci eğitimleri verilmektedir.
Tesise kimyasal tedarik eden firmalar ve departmna müdürleri tarafından eğitim verilmesi Personelin kimyasal kullanımı konularında daha dikkatli ve bilinçli olmaları sağlanmış olacaktır. Personele kimyasal firması tarafından düzenli eğitim verilmesi Düzenli olarak verilmektedir. İnsan kaynakları müdürü, Departman müdürleri personele tasarruflu ve verimli kimyasalkullanımı konusunda bilinçlendirme eğitimleri firma ve aynı zamanda departman amirlerince yapılmaktadır.
Tesise makine,ekipman tedarikçi firmalar ve departman müdürleri tarafından eğitim verilmesi Personelin makine ekipman kullanımı konularında daha dikkatli ve bilinçli olmaları sağlanmış olacaktır. Personele departman müdürleri ve tedarikçi firma tarafından düzenli eğitim verilmesi Düzenli olarak verilmektedir. İnsan kaynakları müdürü, Departman müdürleri Personele kullandıkları ekipmanların doğru ve verimli kullanılması ile ilgili olarak eğitimler yapılmaktadır.
Yerel idareler ve dernekler ile işbirliği halinde olup eğitim çalışmalarına katkı sağlamak. Tesiste etkinlik düzenlenmesi Çevresel etkinliklerle özellikle çocuk misafirlerde çevre bilinci oluşturamak Yan oteller ve okuldan öğrenciler ile irtibata geçilerek etkinliklerin sayısı arttırılacaktır. 2018 yılı sonuna kadar insan kaynakları,animasyon Tesise komşu oteller,okullar açıldıktan sonraki süreçte öğrenciler ile çevresel konularda eğitim ve etkinliklerin sayısı arttırılacaktır.
Kimyasal kullanımını en aza indirmek, kimyasal kullanımı gerektiren alanlarda ise biyolojik yapıya zarar vermeyecek ürünler kullanmak, Kimyasal kullanımını en aza indirmek H.k departamanı kimyasal kullanımı en aza indirmek ve optimum seviyede kullanmak Formülatör kullanımına geçilecektir. Kimyasalların doldurulmasında formülatör kullanılması kimyasal odasına formülatör takılması planlanmaktadır. 2015 yılı sonuna kadar satınalma 2015 yılı bütçesi Tesisin house keeping kimyasal odasına formülatör takılmıştır.
kimyasal kullanımını azaltmak ve çevreyi korumak sigara izmaritlerinin yerlere atılmasının engellenmesi Sigara izmaritleri toplanarak böcek ilacı yapımında kullanılması izmaritlerin toplanması için personel alanına izmarit toplama kutusu yapılması planlanmaktadır. 2018 yılı sonuna kadar Teknik 2018 yılı bütçesi Personel dinlenme alanına izmarit toplama kutusu yapılmıştır.
Doğal kaynakların korunması için tasarruf konusunda efektif çözümleri sürekli uygulamak, Doğal kaynakların korunması Tuvaletlerde su tüketimini azaltmak Personel tuvaletlerine pisuvar takılması su tasarrufu sağlaaycaktır. personel alanlarına fotoselli pisuvarlar takılacaktır. 2016 yılı sonuna kadar satınalma,yönetim 2016 yılı bütçesi personel alanlarına fotoselli pisuvarlar konumlandırılmıştır.
Lavabolarda su tüketimini azaltmak Bataryaların fotoselli olması su tasarrufu sağlayacaktır. personel alanlarına fotoselli musluk takılacaktır. 2019 yılı sonuna kadar satınalma,yönetim 2019 yılı bütçesi personel alanlarına fotoselli bataryalar konumlandırılacaktır.
kağıt tasarrufu ve işlemlerim hızlandırılmasını sağlamak su kaçaklarını takip etmek için elektronik sisteme geçilmesi kağıt kullanımını azaltacaktır. Su kaçakları izleme takip sistemi kurulacaktır. 2018 yılı sonuna kadar teknik 2018 yılı bütçesi Elektronik arıza takip sistemi üzerinden kaçaklar takip edilecektir.
Bahçe sulamada su tüketimini azaltmak Bahçe sulamasında su tasarrufu sağlayacaktır. Bahçe sulamasında zaman ayarlı sisteme geçilecektir. 2017 yılı sonuna kadar Yönetim, Teknik 2017 yılı bütçesi Bahçe sulamasında zaman ayarlı sisteme geçilmiştir.
otel girişinde sıcak havanın içeri girişini önlemek Kapı girişine hava perdesi takılması enerji tüketimini azaltacaktır. tesisin alt lobi bölümüne hava perdesi takılacaktır. 2016 yılı sonuna kadar Teknik 2016 yılı bütçesi Tesisin alt lobi bölümüne hava perdesi takılmış olup enerji tasarrufu sağlanması planlanmaktadır.
Soğuk odalara alarm takılarak enerji tasarrufu sağlamak soğuk odalarda sıcaklık değişikliğine bağlı olarak alarm takılması. Soğuk odalara alarm takılacaktır. 2018 yılı sonuna kadar Teknik 2018 yılı bütçesi Tesisin soğuk odalarına sıcaklığın ayarlanan seviyenin altında 10dk dan fazla kalmasına bağlı olarak çalışan alarm sistemi kurulması planlanmıştır.
elektrik tasarrufu yapılarak tüketimin azaltılması Soğuk odaların A sınıfı dolaplar ile değiştirilmesi elektrik tüketimini azaltacaktır. Merkezi soğuk odalar A sınıfı dolaplar ile değiştirilecektir. 2016 yılı sonuna kadar satın alma,müdürü 2016 yılı bütçesi Tesiste kullanılan soğuk odaların tamamı A sınıfı elektrik tüketen dolaplar ile değiştirilmiştir.
Tesis genelinde enerji tasarrufu sağlanması Tesise enerji kimlik belgesi alınarak enerji kaçaklarının tespiti sağlanacaktır. tesis için enerji kimlik belgesi başvurusu yapılmıştır. 2018 yılı sonuna kadar kalite,yönetim 2018 yılı bütçesi Tesisin enerji kimlik belgesi hazırlanarak tarafımıza gönderilmiştir.
tesis bünyesinde enerji verimliliği uzmanı bulundurulacaktır 2018 yılı sonuna kadar yönetim 2018 yılı bütçesi Tesis bünyesinde enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla enerji yönetici bulundurulması planlanmaktadır.
Bölge biyolojik çeşitliliğinin korunması ve tanıtılması için çalışmalar yapmak, bölgede bulunan bitki çeşitliliğini tanıtmak tesiste bulunan bitkilerin tanıtımının yapılması bitkilerin belirlenerek üzerlerine isimlerinin yazılması misafirlerin bilinçlerilmesini sağlayacaktır. bitkilerin belirlenerek üzerlerine isimlerinin yazılması planlanmaktadır. 2018 yılı sonuna kadar Bahçe şefi,Peyzaj mimarı 2018 yılı bütçesi Tesiste olan bitkiler belirlenmiş ve latince isimleri yazılmıştır.
tesiste endemik bitki türü yetiştirilmesi Endemik bitkiler koruma altına alınacaktır. tesise endemik bitki ekilerek misafirlere konu ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. 2018 yılı sonuna kadar Bahçe şefi, peyzaj mimarı 2018 yılı bütçesi Tesise endemik bitki ekilerek koruma altına alınmıştır.
Bölgeye ait tarihi yerlerin tanıtımının yapılması misafirlerin bölgeye ait bilgi edinmesi için yararlı olacağı düşünülmektedir. info tv ve kitapçıklarla misafirlere bilgi aktarımı sağlanmak planlanmaktadır. 2018 yılı sonuna kadar yönetim 2018 yılı bütçesi misafirlere bilgi verilmesi amacıyla info tv ve çevre kitapçığı oluşturulmuştur.
Doğal ortamda yaşayan hayvanlar için yaşam alanı oluşturulması kedi evi ve kuş evlerinin konumlandırılması doğal ortamda yaşayan hayvanlar için bir ortam oluşturmak tesise kedi evi ve kuş evleri temin edilecektir. 2017 yılı sonuna kadar Satınalma müdürü 2017 yılı bütçesi Tesise kedi evi ve kuş evleri alınarak gerekli bölümlere konumlandırılmıştır.
Hayvan barınağında bulunan hayvanlara mamayardımı yapılması Barınakta yaşayan hayvanların beslenmesini sağlayabilmek. Bir koli mama alınarak belediyeye ait hayvan barınağına bağış yapılacaktır. 2018 yılı sonuna kadar Yönetim, 2018 yılı bütçesi Hazır mama alınarak Hayvan barınağına teslim edilmiş ve hayvanlara mamalar verilmiştir.
Ürün ikameleri yaparak atık oluşumunu en aza indirmek, mümkünse atık oluşturmamak ve bu uygulamayı tesis genelinde gerçekleştirmek, İkame ürün kullanımı oluşacak atık miktarını en aza indirmek Tesiste karton bardaklar yerine çoğunlukla polikarbon ve cam bardak kullanımı atık oluşumunu en aza indirecektir. Servis bölümünde karton bardak yerine çoğunlukla Polikarbon ve cam bardaklar kullanılacaktır. 2017 yılı sonuna kadar satınalma,f&b müdürü 2017 yılı bütçesi Tesisin servis bölümünde yıkanıp tekrar kullanılabilen bardak sayıları arttırılmış tek kullanımlık ürünler azaltılmıştır.
oluşacak atık miktarını en aza indirmek Tesiste tek kullanımlık içecekler yerine postmix,premix gibi ürünler kullanılması atık oluşumunu en aza indirecektir. Servis bölümünde tek kullanımlık içecekler yerine  postmix,premiz kullanımı arttırılacak tek kullanımlık içecekler azaltılacaktır. 2016 yılı sonuna kadar satınalma,f&b müdürü 2016 yılı bütçesi Tesisin servis bölümünde postmix ve premix gibi ürünlerin sayısı arttırılmıştır.
 Gördüğümüz uygunsuzluklarda gerekli uyarıları yapmak ve uygunsuzlukların düzeltilmesini sağlamak, Departmanlarda atık ayrışımı yapılması tüm bölümlerde atıkların türlerine göre ayrıştırılacak atık alanlarına getirilmesi Oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanması geri dönüşüm açısından uygun olacaktır. atık oluşan bütün alanlara yeteri sayısa çöp kovası temin edilecek ve konumlandırılacaktır. 2017 yılı sonuna kadar Satınalma müdürü 2017 yılı bütçesi Atık oluşan bölümlere ayrışımların sağlıklı yapılabilmesi amacıyla 30 adet çöp kovası temin edilmiştir.
tesiste oluşan tehlikeli atıkları diğer atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak oluşan tehlikeli atıkların geçici depolanarak lisanslı firmalar ile bertarafını sağlamak oluşan tehlikeli atıkların geçici depolanarak lisanslı firmalar ile bertarafını sağlamak Oluşan tehlikeli atıkların depolanması için tehlikeli atık alanı yapılacaktır. 2016 yılı sonuna kadar genel müdür, Teknik müdür 2016 yılı bütçesi Tesise tehlikeli atıkların geçici depolanması için tehlikeli atık alanı yapılmıştır.
Tıbbi atıkların ayrı toplanması ve hastaneye gönderilmemesi Tıbbi atıkların lisanslı firmalar ile bertarafını sağlamak Tıbbi atıkarın hastanelere taşınmasını önlemek  oluşan tıbbi atıklarla ilgili ITC Firmasıile sözleşme yapılacaktır. 2016 yılı sonuna kadar kalite,yönetim 2016 yılı bütçesi ITC Firması ile sözleşme yapılmıştır.
Ambalaj atıkları ve diğer atıkların ayrı toplanması oluşan ambalaj atıklarının lisanslı geri dönüşüm firmalarına gönderilmesini sağlamak Oluşan ambalaj atıklarını geri dönüşüme göndererek ham madde ve enerji kazanımı sağlamak Oluşan ambalaj atıkların depolanması için var olan fakat uygun olmayan ambalaj atığı depolama alanını yeniden yapılacaktır. 2016 yılı sonuna kadar 2016 yılı bütçesi Tesise ambalaj atıkların geçici depolanması için tambalaj atığı depolama alanı yeniden yapılmıştır.
Kullanılmış veya unutulmuş eşya ve kıyafetlerin ayrı toplanması Artık kullanılmayan kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak kullanılmayan kıyafetlerin geri kazanımının yapılmasını sağlamak. Kıyafetlerin toplanması için kıyafet toplama kutusu yapılacaktır. 2018 yılı sonuna kadar kalite,teknik,hk 2018 yılı bütçesi Tesisin lobi alanına unutulmuş ve kullanılmayan kıyafetlerin biriktirilmesi amacıyla bir alan yapılmıştır.

Whatsapp

E-BÜLTENE KAYDOLUN

0 (242) 255 5042

© 2019 | Side Alegria Hotel

Bookup